Inkoop metaal

De drijvende kracht achter WEGO Handelsonderneming, André Goris, heeft jarenlang ervaring opgedaan in inkoop en verkoop van ferro en non-ferro metalen bij diverse schrootverwerkingsbedrijven. Hier heeft hij gezien dat de marges de laatste jaren sterk zijn terug gelopen en dat de exportmarkt zeer wisselvallig en onberekenbaar is geworden.

Hierdoor is het idee ontstaan voor een eigen onderneming in deze sector met een geheel andere aanpak. Bij WEGO ligt de nadruk op bemiddeling van schrootafval vanaf 1000 kg tussen klant en eindverbruiker, met als doel de beste prijs.

WEGO schrootinzameling

Contacten in de branche

Deze optimale prijs behaalt WEGO ten eerste door zeer goede contacten met de eindverbruikers en exporteurs. Dit is van groot belang, want hierdoor weten wij op elk moment waar de vraag naar bepaalde soorten metalen het hoogst is en waar wij ingekocht metaal op hele korte termijn kwijt kunnen. Een hoge vraag leidt uiteraard tot een betere prijs en een korte afzettermijn brengt ons direct bij het volgende punt:

Kostenbesparing

Doordat WEGO minder vaste kosten maakt in het traject van inzameling tot verwerking van schrootafval (denk hierbij aan: kantoor met bijbehorende terrein, kranen, personeel en eigen trucks met containers), kunnen wij u de hoogste prijs bieden voor uw ijzerafval en dit kan een verbetering opleveren tot zeker 30%.

Werkwijze

Gedurende de contractperiode zullen wij een container van 1 tot 40 m³ bij u op locatie plaatsen (zie ook: containerservice). Zodra wij melding ontvangen dat de container vol is wordt deze direct doorgezet naar een eindverbruiker. Deze eindgebruiker selecteren wij steeds weer opnieuw op basis van afzettermijn en beste prijs. Deze selectie doen wij niet eenmalig, maar bij iedere volmelding, zodat ook op lange termijn de hoogste opbrengst gegarandeerd is.
Transport naar een eigen terrein is hierdoor geheel overbodig, evenmin als het hebben van onnodige voorraad om (lang) af te wachten op de hoogste prijs in de export. Deze besparingen zijn direct terug te vinden in de hogere prijs die u ontvangt voor uw metaal.

WEGO schrootinzameling

Voordelen WEGO

WEGO neemt het hele traject van inzameling tot verwerking van schrootafval uit uw handen. U hoeft niet zelf op zoek naar de hoogste prijs en u hoeft u niet zelf bezig te houden met transport van containers. Deze tijdrovende bezigheden inclusief de bijbehorende administratieve rompslomp worden door WEGO uitgevoerd tegen zeer lage kosten.